Matematik og fysik under åben himmel

Besøgscenter Østerild er en alletiders mulighed for at åbne elevernes øjne for de naturvidenskabelige uddannelser. Her kan de opleve og sanse verdens førende vindteknologi, mens de med vores målrettede undervisningsmateriale løser opgaver inden for matematik, fysik og evt. også geografi og biologi.

For skoler

Booking og faciliteter

Besøgscenteret har rigtig gode møde- og undervisningsfaciliteter, som kan bookes til klasseundervisning med mere.

Det store, åbne lokale
Der er borde og stole med plads til 24 personer i det store lokale i besøgscenteret. Det er udstyret med skærme, hvor I har mulighed for at vise filmklip, præsentationer eller andet, der kan være relevant i undervisningen. 

Møderum
I møderummet er der borde og stole til 24 personer og et smartboard i hver ende, som kan bruges til filmklip og præsentationer. Rummet kan deles op i et lille og et større rum.

Møderummet er aflåst og skal bookes ved at maile til Hans Stockholm Kjer på hsk@thisted.dk.

Booking og faciliteter

Besøgscenteret har rigtig gode møde- og undervisningsfaciliteter, som kan bookes til klasseundervisning med mere.

Det store, åbne lokale
Der er borde og stole med plads til 24 personer i det store lokale i besøgscenteret. Det er udstyret med skærme, hvor I har mulighed for at vise filmklip, præsentationer eller andet, der kan være relevant i undervisningen. 

Møderum
I møderummet er der borde og stole til 24 personer og et smartboard i hver ende, som kan bruges til filmklip og præsentationer. Rummet kan deles op i et lille og et større rum.

Møderummet er aflåst og skal bookes ved at maile til Hans Stockholm Kjer på hsk@thisted.dk.

Undervisningsmateriale

Vi har udviklet undervisningsmateriale målrettet 7.-9.klasse i fysik og matematik. Her tager vi udgangspunkt i noget af det, der arbejdes med og testes for på Testcenteret. Det er både vejrmæssige og mekaniske
påvirkninger af vindmøllen, vindhastighed, luftfugtighed, temperatur og vindretning indvirken på vindmøllens ydeevne. Materialernes fleksibilitet, udformning og holdbarhed bliver også testet, for at finde de bedste materialer til formålet.

Kontakt Hans Stockholm Kjer for at modtage undervisningsmateriale på hsk@thisted.dk.

Undervisningsmateriale

Vi har udviklet undervisningsmateriale målrettet 7.-9.klasse i fysik og matematik. Her tager vi udgangspunkt i noget af det, der arbejdes med og testes for på Testcenteret. Det er både vejrmæssige og mekaniske
påvirkninger af vindmøllen, vindhastighed, luftfugtighed, temperatur og vindretning indvirken på vindmøllens ydeevne. Materialernes fleksibilitet, udformning og holdbarhed bliver også testet, for at finde de bedste materialer til formålet.

Kontakt Hans Stockholm Kjer for at modtage undervisningsmateriale på hsk@thisted.dk.

På egen hånd

Der er ingen guide tilknyttet Besøgscenter Østerild Derfor er det dig som lærer eller arrangør, der har ansvar for, at eleverne får det ud af besøget, som I håber på.

 

 

Arbejdsplads

Husk, I befinder jer på en arbejdsplads. DTU's område inde i bygningen er ikke for besøgende, ligesom møllepladserne er markeret med skiltning.

Sådan bevæger du dig rundt på pladsen